Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Ri ju shi qi Taiwan liu Ri xue sheng dui zhan hou Taiwan fa zhan de ying xiang
Author:
Li, Yueqian
Formats:
 
Editions:
3
Total Holdings:
6
OCLC Work Id:
9701372502
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=9701372502
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent DS799.816 4 ClassWeb

VIAF Authority Links

.