Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Die bepaling van belangstelling, motoriese bekwaamheid en motoriese kwosi©±nt by 13-jarige, 14-jarige en 15-jarige Indi©±rseuns, met die oog op aanbevelings vir 'n leerplan in die liggaamlike opvoedkunde
Author:
Bodenstein, K. J. (Karel Jacobus)
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
1
OCLC Work Id:
9656748166
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=9656748166
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 613.7 1 Web Dewey

VIAF Authority Links

Editions

.