Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Wen xue de min zu ren tong te xing ji qi wen xue xing sheng cheng : yi Zhongguo dang dai shao shu min zu xiao shuo wei zhong xin
Author:
Fan, Yihong
Formats:
   
Editions:
5
Total Holdings:
15
OCLC Work Id:
3905824059
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=3905824059
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent PL2278.5.M55 10 ClassWeb

VIAF Authority Links

Name VIAF ID
Fan, Yihong 58354881
 
.