Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Kisah-kisah para nabi & rasul: : menjejaki kehidupan perjuangan & pergorbanan 25 nabi & rasul membangunkan hukum Allah disepanjang sejarah hidup manusia
Author:
Abdullah Ahmad Mubarak
Formats:
 
Editions:
2
Total Holdings:
2
OCLC Work Id:
3004912966
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=3004912966
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent BP137 1 ClassWeb
.