Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Lun li de lian : dang dai yi shu yu Hua wen xiao shuo zhong de dong wu fu hao
Author:
Huang, Zongjie
Formats:
 
Editions:
3
Total Holdings:
17
OCLC Work Id:
9352582718
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=9352582718
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent PL3031.T3 13 ClassWeb

FAST Subject Headings

VIAF Authority Links

.