Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Xin chang tai xia Zhongguo qi ye dui wai tou zi de li lun chuang xin yu zheng ce yan jiu
Formats:
 
Editions:
2
Total Holdings:
6
OCLC Work Id:
9069841298
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=9069841298
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent HG4538 3 ClassWeb

FAST Subject Headings

Heading Usage Count FAST ID
Corporations, Chinese--Finance 3 880017
Subject Headings Chart
.