Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Jiu ai jia she ji : ju jia she ji.zhuang huang. DIY. gai zao.hua yi.mai wu. sheng qian jue ji da gong kai, qing song da zao shu shi feng ge wo
Author:
Bang ni (Bonney, Grace)
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
1
OCLC Work Id:
8912412929
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=8912412929
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 747 1 Web Dewey
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent NK2115 1 ClassWeb

FAST Subject Headings

Heading Usage Count FAST ID
Interior decoration 1 976327
Subject Headings Chart
.