Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
The walker's guide to outdoor clues and signs : their meaning and the art of making predictions and deductions
Illustrator:
Gower, Neil
Author:
Gooley, Tristan
Formats:
   
Editions:
11
Total Holdings:
158
OCLC Work Id:
1839287903
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=1839287903
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 508 82 Web Dewey
Edition: 23 508 82 Web Dewey
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent QH45.5 77 ClassWeb

FAST Subject Headings

VIAF Authority Links

Editions

Displaying 1 to 11 of 11
Title and AuthorLanguageFormatHoldings TagClass Number
TitleThe walker's guide to outdoor clues and signs : their meaning and the art of making predictions and deductionsby Gooley, Tristaneng 77082508 

(DDC 23)

050QH45.5
TitleThe walker's guide to outdoor clues and signs : their meaning and the art of making predictions and deductionsby Gooley, Tristaneng 67082796.51 

(DDC 23)

050GV200.4
TitlePrzewodnik wędrowca : sztuka odczytywania znaków naturyby Gooley, Tristanpol 2082796.5 

(DDC 23)

Title野遊觀察指南 : 山野迷路要注意什麼? 解讀大自然蛛絲馬跡, 學會辨識方位, 預判天氣, 讓健行更有趣的野外密技 = Ye you guan cha zhi nan : shan ye mi lu yao zhu yi sheng me? jie du da zi ran zhu si ma ji, xue hui bian shi fang wei, yu pan tian qi, rang jian xing geng you qu de ye wai mi jiby Gooley, Tristanchi 2050GV200.4
TitlePrzewodnik wędrowca : sztuka odczytywania znaków naturyby Gooley, Tristanpol 2  
TitleThe Walker's Guide to Outdoor Clues and Signsby Gooley, Tristaneng 2082508 

(DDC 23)

TitleThe walker's guide to outdoor clues and signs : their meaning and the art of making predictions and deductionsby Gooley, Tristaneng 2082508 

(DDC 23)

Title野遊觀察指南 : 山野迷路要注意什麼? 解讀大自然蛛絲馬跡, 學會辨識方位, 預判天氣的野外密技 = Ye you guan cha zhi nan : shan ye mi lu yao zhu yi sheng me? jie du da zi ran zhu si ma ji, xue hui bian shi fang wei . yu pan tian qi de ye wai mi jiby Gooley, Tristanchi 1  
TitleThe walker's guide to outdoor clues and signs : their meaning and the art of making predictions and deductionsby Gooley, Tristaneng 1  
TitleGuía para caminantesby Gooley, Tristanspa 1  
TitleThe walker's guide to outdoor clues and signs : their meaning and the art of making predictions and deductionsby Gooley, Tristaneng 1082508 

(DDC 23)

Displaying 1 to 11 of 11
.