Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Yang chu you di kang li de hai zi : ba ma zui xiang zhi dao de 65 ge jian kang wen ti : 2
Author:
Jiqi, Dalang
Formats:
 
Editions:
3
Total Holdings:
6
OCLC Work Id:
866870194
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=866870194
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 618.92 2 Web Dewey
Edition: 22 618.92 2  
.