Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Zhu cun lu : Zhongguo bei fang xiang cun sheng huo kao cha bao gao
Author:
du jian hui
Formats:
 
Editions:
4
Total Holdings:
12
OCLC Work Id:
866644453
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=866644453
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent HT431 9 ClassWeb
.