Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Ma Yingjiu yu bao Diao yun dong : jian lun Ma zheng fu shi qi de Diaoyutai wen ti
Author:
Zhang, Junkai
Formats:
 
Editions:
3
Total Holdings:
22
OCLC Work Id:
790891824
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=790891824
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent DS799.833.M3 14 ClassWeb

VIAF Authority Links

.