Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Lin yi xiao shuo yan jiu : jian lun Lin Shu zi zhuan xiao shuo yu chuan qi = Lin's translation novel research
Author:
Han, Hongju, 1966-
Formats:
     
Editions:
4
Total Holdings:
41
OCLC Work Id:
46213571
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=46213571
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent PL2718.I5 38 ClassWeb

FAST Subject Headings

VIAF Authority Links

 
.