Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Gong yu lun : guan yu 20 shi ji chu qi Zhongguo zheng jie liu Ri sheng di yan jiu
Author:
Jin, Mingquan, 1950-
Formats:
   
Editions:
3
Total Holdings:
31
OCLC Work Id:
56467006
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=56467006
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent LC3089.J3 31 ClassWeb

FAST Subject Headings

VIAF Authority Links

 
.