Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Zhejiang Sheng di yi jie ren min dai biao da hui di wu ci hui yi hui kan
Author:
Zhejiang Sheng (China). Ren min dai biao da hui
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
1
OCLC Work Id:
5592683750
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=5592683750
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent JS7365.Z45 1 ClassWeb

VIAF Authority Links

Editions

Displaying 1 to 1 of 1
Title and AuthorLanguageFormatHoldings TagClass Number
Title浙江省第一届人民代表大会第五次会议汇刊 = Zhejiang Sheng di yi jie ren min dai biao da hui di wu ci hui yi hui kanby Zhejiang Sheng (China). Ren min dai biao da huichi 1050JS7365.Z45
Displaying 1 to 1 of 1
.