Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Wei jia nü : zhuan tong yu dang dai zhi jian de Xianggang dan shen nü xing
Author:
Zhen, Fengling
Formats:
 
Editions:
2
Total Holdings:
7
OCLC Work Id:
3859293941
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=3859293941
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 305.489652 6 Web Dewey
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent HQ800.4.C62 6 ClassWeb

FAST Subject Headings

.