Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Yi lu xing ren : "Zhong yi wu guo jie" ying xiang gu shi
Author:
Zhong yi wu guo jie (2017-2018)
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
5
OCLC Work Id:
5490765190
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=5490765190
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 362.1095 5 Web Dewey
Edition: 23 362.1095 5 Web Dewey

FAST Subject Headings

Editions

Displaying 1 to 1 of 1
Title and AuthorLanguageFormatHoldings TagClass Number
Title醫路行仁 : 「中醫無國界」影像故事 = Yi lu xing ren : "Zhong yi wu guo jie" ying xiang gu shiby Zhong yi wu guo jie (2017-2018)chi 5082362.1095 

(DDC 23)

Displaying 1 to 1 of 1
.