Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Under pressure : confronting the epidemic of stress and anxiety in girls
Author:
Damour, Lisa, 1970-
Formats:
   
Editions:
18
Total Holdings:
1650
OCLC Work Id:
5133015232
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=5133015232
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 155.533 1577 Web Dewey
Edition: 23 155.533 1571 Web Dewey
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent BF724.3.S86 1600 ClassWeb
NLM: Class Number Holdings Links
Most Frequent WS462.5.P8 1256 NLM

VIAF Authority Links

 

Editions

Displaying 1 to 18 of 18
Title and AuthorLanguageFormatHoldings TagClass Number
TitleUnder pressure : confronting the epidemic of stress and anxiety in girlsby Damour, Lisa, 1970-eng 1256050 LC CatalogedBF724.3.S86
060WS462.5.P8
082 LC Cataloged155.533 

(DDC 23)

TitleUnder pressureby Damour, Lisa, 1970-eng 127050BF724.3.S86
082155.533 

(DDC 23)

TitleUnder pressure : confronting the epidemic of stress and anxiety in girlsby Damour, Lisa, 1970-eng 101050 LC CatalogedBF724.3.S86
082 LC Cataloged155.533 

(DDC 23)

TitleUnder pressure : confronting the epidemic of stress and anxiety in girlsby Damour, Lisa, 1970-eng 73082155.533 

(DDC 23)

050BF724.3.S86
TitleUnder pressure : confronting the epidemic of stress and anxiety in girlsby Damour, Lisa, 1970-eng 35082305.2352 

(DDC 23)

050BF724.3.S86
TitleUnder pressure : Confronting the Epidemic of Stress and Anxiety in Girlsby Damour, Lisa, 1970-eng 19082305.2352
TitleUnder pressureby Damour, Lisa, 1970-eng 9082305.2352 

(DDC 23)

TitleUnder pressure : confronting the epidemic of stress and anxiety in girlsby Damour, Lisa, 1970-eng 7050BF724.3
082 LC Cataloged155.533 

(DDC 23)

Title我們的女兒怎麼了? : 心理學博士給家長的解憂指南, 陪伴現代青少女與壓力共處, 化解焦慮, 度過情緒平衡的快樂青春期 = Wo men de nü er zen me le? : xin li xue bo shi gei jia zhang de jie you zhi nan, pei ban xian dai qing shao nü yu ya li gong chu, hua jie jiao lü , du guo qing xu ping heng de kuai le qing chun qiby Damour, Lisa, 1970-chi 7050BF724.3.S86
082155.533 

(DDC 23)

TitleUnder pressure : confronting the epidemic of stress and anxiety in girlsby Damour, Lisa, 1970-eng 3082155.533
TitleUnder pressure : confronting the epidemic of stress and anxiety in girlsby Damour, Lisa, 1970-eng 3082155.533 

(DDC 22)

TitleUnder pressure : confronting the epidemic of stress and anxiety in girlsby Damour, Lisa, 1970-eng 3  
TitleUnder pressure : confronting the epidemic of stress and anxiety in girlsby Damour, Lisa, 1970-eng 2082305.2352 

(DDC 23)

TitleUnder pressure : confronting the epidemic of stress and anxiety in girlsby Damour, Lisa, 1970-eng 1050HQ770.5
082649.1 

(DDC 23)

TitleUnder Pressureby Damour, Lisa, 1970-eng 1  
TitleUNDER PRESSUREby Damour, Lisa, 1970-eng 1  
TitleUnder pressure : confronting the epidemic of stress and anxiety in girlsby Damour, Lisa, 1970-eng 1  
TitleUnder pressure : confronting the epidemic of stress and anxiety in girlsby Damour, Lisa, 1970-eng 1050BF724.3.S86
Displaying 1 to 18 of 18
.