Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Qin fan zhi shi chan quan fan zui yan jiu
Author:
Jiang, Hao; Yu, Zhigang, 1973-; Zhao, Bingzhi
Formats:
   
Editions:
2
Total Holdings:
17
OCLC Work Id:
478351696
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=478351696
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 345.0268 10 Web Dewey
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent KNQ1155 17 ClassWeb

VIAF Authority Links

Editions

Displaying 1 to 2 of 2
Displaying 1 to 2 of 2
.