Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Nü da xue sheng jiu ye chuang ye diao yan yu zhi dao = : Nüdaxuesheng jiuye chuangye diaoyan yu zhidao
Formats:
 
Editions:
2
Total Holdings:
16
OCLC Work Id:
4714681932
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=4714681932
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent HD6200 12 ClassWeb

FAST Subject Headings

Heading Usage Count FAST ID
Women college students--Employment 12 1177462
China 12 1206073
Subject Headings Chart
.