Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Xiang shi jie da qiao : zhi shi jing ji, guo ji he zuo xin zhu zhang
Author:
He, Zhi, 1968-; Lin, Weiwen
Formats:
   
Editions:
2
Total Holdings:
8
OCLC Work Id:
46617296
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=46617296
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 378.1040951249 3 Web Dewey
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent LB2331.5 3 ClassWeb

VIAF Authority Links

Editions

Displaying 1 to 2 of 2
Displaying 1 to 2 of 2
.