Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Ming xiao zhi lu : yi wei lü Mei 30 nian jiao yu zhuan jia de liu xue xin jing
Author:
Chen, Yi,
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
6
OCLC Work Id:
4183569811
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=4183569811
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 378.1616 6 Web Dewey
Edition: 23 378.1616 6 Web Dewey

Editions

Displaying 1 to 1 of 1
Displaying 1 to 1 of 1
.