Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Xin'an xian zhi
Author:
Zhang, Youren; Lin, Zhiguan; Xin'an Xian di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui; Pei, Xichuan
Formats:
   
Editions:
7
Total Holdings:
34
OCLC Work Id:
4020250867
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=4020250867
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent DS797.44.X563 5 ClassWeb

FAST Subject Headings

Heading Usage Count FAST ID
China--Xin'an Xian (Henan Sheng) 30 1319115
Subject Headings Chart

Editions

Displaying 1 to 7 of 7
Displaying 1 to 7 of 7
.