Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Strategi pengurusan ruang wad dan kelengkapan di Hospital ketika berlakunya lebihan pesakit kes kajian : Hospital Kemaman, Terengganu, Hospital Besut, Terengganu dan Hospital Batu Pahat, Johor
Author:
Nurul Syakima Mohd. Yusoff
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
1
OCLC Work Id:
3903742764
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=3903742764
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent TS177 1 ClassWeb

FAST Subject Headings

Heading Usage Count FAST ID
Hospital wards 1 961098
Hospitals--Space utilization 1 961524
Subject Headings Chart

Editions

.