Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Kajian terhadap sistem pengurusan sumber fizikal (facilities management) institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) dan awam (IPTA), suatu perbandingan : kajian kes : Universiti Multimedia Cyberjaya (IPTS) dan Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor (IPTA)
Author:
Muhammad Faizal Jamaluddin
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
1
OCLC Work Id:
3903561944
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=3903561944
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent LB3223.5.M3 1 ClassWeb
.