Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Pemakaian prinsip-prinsip doktrin perancangan dan pembangunan sejagat dalam perancangan dan pembangunan masjid : kajian kes : Masjid Jamik Taman Universiti, Skudai, Johor Bahru dan Masjid Tun Hussein Onn Larkin, Johor Bahru
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
1
OCLC Work Id:
3903505959
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=3903505959
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent NA4670 1 ClassWeb
.