Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Els ensenyaments d'imatge, disseny i arts i oficis a Barcelona, 2000-2002 : centres i titulacions universitàries, cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, instituts i escoles amb titulació pròpia, formació continuada, tallers i estudis
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
5
OCLC Work Id:
38909404
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=38909404
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent N346.5.S7 5 ClassWeb
.