Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Chuan yong ran qi lun ji zhou liu shi ye lun ji xie qi dong re li xue : Yuan li, She ji yu shi yan yan jiu
Author:
Li, Genshen
Formats:
   
Editions:
2
Total Holdings:
2
OCLC Work Id:
3857423663
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=3857423663
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent TJ267 1 ClassWeb

FAST Subject Headings

.