Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
'N Eeu van genade : die sendingtaak van die Ned. Geref. Kerke van Suid-Afrika in oënskou geneem in die eeujaar van die Groot Trek
Author:
Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
2
OCLC Work Id:
3855375186
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=3855375186
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 266.4268 2 Web Dewey

Editions

Displaying 1 to 1 of 1
Title and AuthorLanguageFormatHoldings TagClass Number
Title'N Eeu van genade : die sendingtaak van die Ned. Geref. Kerke van Suid-Afrika in oënskou geneem in die eeujaar van die Groot Trekby Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967und 2082266.4268
Displaying 1 to 1 of 1
.