Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Da guo dan dang : Zhongguo ren min jie fang jun yuan Sai yi liao dui kang ji Aibola yi qing ji shi = Daguo dandang
Author:
Wang, Jinqiu
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
11
OCLC Work Id:
3781881358
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=3781881358
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent RA390.C6 11 ClassWeb

VIAF Authority Links

Name VIAF ID
Wang, Jinqiu 26087911
 
.