Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Zhongguo di qu chan ye zheng ce yan jiu
Editor:
Chen, Dongsheng; Pei, Shuping; Zhou, Shulian, 1929-
Formats:
   
Editions:
2
Total Holdings:
32
OCLC Work Id:
3769349523
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=3769349523
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 338.951009048 32 Web Dewey
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent HC427.92 32 ClassWeb

FAST Subject Headings

Editions

Displaying 1 to 2 of 2
Title and AuthorLanguageFormatHoldings TagClass Number
Title中国地区产业政策硏究 = Zhongguo di qu chan ye zheng ce yan jiuchi 22082 LC Cataloged338.951009048 

(DDC 20)

050 LC CatalogedHC427.92
Title中国地区产业政策硏究 = Zhongguo di qu chan ye zheng ce yan jiuchi 10050HC427.92
082338.951009048 

(DDC 20)

Displaying 1 to 2 of 2
.