Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Lin Shu Wei Yi he yi xiao shuo quan ji chong kan hou ji
Formats:
 
Editions:
2
Total Holdings:
6
OCLC Work Id:
56121768
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=56121768
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent PL2823.E36 4 ClassWeb
.