Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Chi dao xian shang de shen hua : Xinjiapo wei xing xiao shuo xuan
Author:
Xinjiapo wen yi xie hui
Formats:
   
Editions:
4
Total Holdings:
16
OCLC Work Id:
39836606
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=39836606
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 813.4 13 Web Dewey
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent PL3097.S5 14 ClassWeb

VIAF Authority Links

.