Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Handboek by die katkisasie; : opgestel op versoek van die federale raad van die Ned. Geref. Kerke in Suid-Afrika
Author:
Gerdener, G. B. A. (Gustav Bernhard August), 1881-1967
Formats:
 
Editions:
5
Total Holdings:
6
OCLC Work Id:
3081142
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=3081142
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 238.42 2 Web Dewey
Edition: 22 238.42 1  
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent BX9595.S6 2 ClassWeb

FAST Subject Headings

Heading Usage Count FAST ID
Nederduitse Gereformeerde Kerk 4 549940
Subject Headings Chart

Editions

Displaying 1 to 5 of 5
Displaying 1 to 5 of 5
.