Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Historya polityki narodowościowej rządu pruskiego wobec Polaków od traktatów wiedeńskich do ustaw wyjątkowych z r. 1908
Author:
Buzek, Józef, 1873-1936
Formats:
     
Editions:
10
Total Holdings:
39
OCLC Work Id:
30462977
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=30462977
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent DD350 21 ClassWeb

VIAF Authority Links

Editions

Displaying 1 to 10 of 10
Title and AuthorLanguageFormatHoldings TagClass Number
TitleHistorya polityki narodowościowej rządu pruskiego wobec Polaków od traktatów wiedeńskich do ustaw wyjątkowych z r. 1908by Buzek, Józef, 1873-1936pol 16050DD350
TitleHistorya polityki narodowościowej rządu pruskiego wobec Polaków od traktatów wiedeńskich do ustaw wyjątkowych z r. 1908by Buzek, Józef, 1873-1936pol 8050DD350.B9
TitleHistorya polityki narodowościowej Rza̜du Pruskiego wobec Polaków : od traktatów wiedenskich do ustaw wyja̜tkowych z r. 1908by Buzek, Józef, 1873-1936und 5  
TitleHistorya polityki narodowościowej rządu pruskiego wobec Polaków od traktatów wiedeńskich do ustaw wyjątkowych z r. 1908by Buzek, Józef, 1873-1936pol 3050DD350
050DD350.B9
TitleHistorya polityki narodowościowej rządu pruskiego wobec Polaków : od traktatów wiedeńskich do ustaw wyjątkowych z r. 1908by Buzek, Józef, 1873-1936pol 2  
TitleHistorya polityki narodowościowej rza̧du pruskiego wobec polaków : od traktatów wiedeńskich do ustaw wyja̧tkowych z r. 1908by Buzek, Józef, 1873-1936pol 1050DD350
TitleHistorya polityki narodowoṡciowej rzadu pruskiego wobec plaków : od traktatów wiedénskich do ustaw wyjatkowych z r ; 1908by Buzek, Józefund 1  
TitleHistorya polityki narodowościowej rza̧du pruskiego wobec polaków : od traktatów wiedeńskich do ustaw wyja̧tkowych z r. 1908by Buzek, Józef, 1873-1936pol 1050DD350
TitleHistorya polityki narodowościowej rządu pruskiego wobec Polaków od traktatów wiedeńskich do ustaw wyjątkowych z r. 1908by Buzek, Józef, 1873-1936pol 1  
TitleHistorya polityki narodowościowej rządu pruskiego wobec Polaków : od traktatów wiedeńskich do Ustaw Wyjątkowych z r. 1908by Buzek, Józef, 1873-1936pol 1  
Displaying 1 to 10 of 10
.