Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Zou chu bei shang de 33 tang ke : Riben ren qi he shang jiao ni xun zhao zhen xing fu
Author:
Koike, Ryūnosuke
Formats:
 
Editions:
5
Total Holdings:
11
OCLC Work Id:
2867540095
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=2867540095
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 294.34442 4 Web Dewey
Edition: 23 294.34442 4 Web Dewey

VIAF Authority Links

 
.