Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Mpango wa elimu ya ujamaa na ushirika : Tanzania, 1973-1979 : ripoti ya Kamati ya Kuchunguza Elimu ya Ujamaa na Ushirika kwa vijiji vya ujamaa na vyama vya ushirika
Author:
Tanzania. Kamati ya Kuchunguza Elimu ya Ujamaa na Ushirika
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
1
OCLC Work Id:
2597302119
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=2597302119
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent LC95.T34 1 ClassWeb

Editions

Displaying 1 to 1 of 1
Displaying 1 to 1 of 1
.