Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Jiao zhou wan ji shui pen di sheng yuan yao su de liu shi yu hai wan de fu ying yang hua yan bian
Formats:
 
Editions:
2
Total Holdings:
10
OCLC Work Id:
2533437165
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=2533437165
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent QH96.8.E9 3 ClassWeb

FAST Subject Headings

Heading Usage Count FAST ID
Yellow Sea--Jiaozhou Bay 3 1280814
Eutrophication 3 916948
Subject Headings Chart
.