Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Nong cun pin kun ju min ji bing jing ji feng xian ji yi liao bao zhang xiao guo yan jiu
Author:
Wang, Jing,
Formats:
 
Editions:
2
Total Holdings:
10
OCLC Work Id:
2476554927
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=2476554927
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent RA412.5.C6 5 ClassWeb
NLM: Class Number Holdings Links
Most Frequent WA390 5 NLM

FAST Subject Headings

.