Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Ke ji bu ke ji ji chu xing gong zuo zhuan xiang "Guo min zhong yao xin li te zheng diao cha" zhi biao yu gong ju
Author:
Zhongguo ke xue yuan. Xin li yan jiu suo. "Guo min zhong yao xin li te zheng diao cha" xiang mu zu
Formats:
 
Editions:
1
Total Holdings:
3
OCLC Work Id:
2474559283
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=2474559283
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent GN502 3 ClassWeb

Editions

Displaying 1 to 1 of 1
Title and AuthorLanguageFormatHoldings TagClass Number
Title科技部科技基础性工作专项 "国民重要心理特征调查" 指标与工具 = Ke ji bu ke ji ji chu xing gong zuo zhuan xiang "Guo min zhong yao xin li te zheng diao cha" zhi biao yu gong juby Zhongguo ke xue yuan. Xin li yan jiu suo. "Guo min zhong yao xin li te zheng diao cha" xiang mu zuchi 3050GN502
Displaying 1 to 1 of 1
.