Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Kua shi ji de Zhongguo qu yu fa zhan
Author:
Zhongguo qu yu jing ji xue hui
Editor:
Chen, Dongsheng; Chen, Yao; Wei, Houkai
Formats:
   
Editions:
4
Total Holdings:
31
OCLC Work Id:
24127893
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=24127893
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 307.120951 27 Web Dewey
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent HT395.C5 27 ClassWeb

FAST Subject Headings

Heading Usage Count FAST ID
Regional planning 27 1093120
China 27 1206073
Economic policy 27 902025
Subject Headings Chart
.