Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Persandingan di kalangan masyarakat Melayu dan pandangan Islam terhadapnya : kajian kes di Negeri Kelantan
Author:
Fatimah bte. Ali
Formats:
   
Editions:
3
Total Holdings:
25
OCLC Work Id:
24908535
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=24908535
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 297.197835 24 Web Dewey
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent GT2779.K3 25 ClassWeb

VIAF Authority Links

 

Editions

Displaying 1 to 3 of 3
Displaying 1 to 3 of 3
.