Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Obecný model průběhu osvojování pracovních činností v odborném výcviku : Teoretická východiska pro normování učeb. prací
Author:
Vlášek, Karel
Formats:
 
Editions:
2
Total Holdings:
2
OCLC Work Id:
234819341
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=234819341
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent TT169 1 ClassWeb

FAST Subject Headings

.