Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Zhongguo zheng zhi de min zhu jue ze : dang nei min zhu yu zheng zhi wen ming
Author:
Chen, Dongsheng, 1957-
Formats:
   
Editions:
5
Total Holdings:
20
OCLC Work Id:
19618189
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=19618189
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent JQ1519.A5 15 ClassWeb

VIAF Authority Links

.