Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Si shi er zhang jing jiang ji : guan shi yin pu sa pu men pin jiang ji
Author:
Shengyan, 1930-2009
Formats:
   
Editions:
4
Total Holdings:
65
OCLC Work Id:
1909957375
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=1909957375
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 294.3 30 Web Dewey
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent BQ126 30 ClassWeb

VIAF Authority Links

 
.