Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Xin shi tou ji
Author:
Wu, Jianren, 1866-1910; Wang, Liyan; Wang, LI-yen
Formats:
     
Editions:
13
Total Holdings:
56
OCLC Work Id:
4494941022
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=4494941022
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 895.1352 2 Web Dewey
Edition: 23 895.1352 2 Web Dewey
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent PL2732.U24 31 ClassWeb

VIAF Authority Links

Editions

Displaying 1 to 13 of 13
Title and AuthorLanguageFormatHoldings TagClass Number
Title新石头记 = Xin shi tou jiby Wu, Jianren, 1866-1910chi 26050PL2732.U24
Title新石头记 = Xin shi tou jiby Wu, Jianren, 1866-1910chi 12050PL2921.Y365
Title新石头记 = Xin shi tou jichi 3  
Title新石头记 = Xin shi tou jiby Wu, Jianren, 1866-1910chi 3050PL2732.U24
Title新石头记 = Xin shi tou jiby Wu, Jianren, 1866-1910chi 2  
Title新石头记 = Xin shi tou jichi 2  
Title新石头记 = Xin shi tou jiby Wu, Jianren, 1866-1910chi 2050PL2732.U24
082895.1352 

(DDC 23)

Title新石头记 = Xin shi tou jiby Wu, jian ren, 1866-1910chi 1  
TitleNew story of the stoneby Wu, Jianren, 1866-1910eng 1  
Title新石头记 = : Xinshitouji = Xin shi dou ji = : Xinshitoujiby Wu, Yanrenchi 1  
Title新石头记 = Xin dan tou jiby Wu, jian ren, Qingchi 1  
Title新 石头 记 [四十 回] = Xin shitou ji [40 hui]by Wu, Jianren, 1866-1910chi 1  
Title新石头记 = : Xinshitouji = Xin shi dou ji = : Xinshitoujiby Wu, Jianren, 1866-1910chi 1  
Displaying 1 to 13 of 13
.