Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Jia qiang fu dao hai wai xue ren ji liu xue sheng hui guo fu wu cuo shi zhi yan jiu
Author:
Zhang, Runshu, 1939-
Formats:
 
Editions:
2
Total Holdings:
7
OCLC Work Id:
1865955123
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=1865955123
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent LB2378.5.T25 1 ClassWeb

FAST Subject Headings

VIAF Authority Links

 
.