Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Zhongguo nong cun gong gong ling yu de sheng zhang : zheng zhi she hui xue shi ye li de cun min zi zhi zhu wen ti
Author:
Mao, Dan, 1963-; Ren, Qiang, 1975-; Zhe jiang sheng zhe xue she hui ke xue gui hua ban gong shi
Formats:
   
Editions:
3
Total Holdings:
15
OCLC Work Id:
183185846
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=183185846
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent JS7353.A8 13 ClassWeb

FAST Subject Headings

VIAF Authority Links

.