Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Dang dai san shi bu wen xue ming zhu shi zen yang xie cheng de
Author:
Shanxi Sheng she hui ke xue yan jiu suo wen xue yan jiu shi
Formats:
   
Editions:
3
Total Holdings:
4
OCLC Work Id:
113988951
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=113988951
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent PL2443 1 ClassWeb

FAST Subject Headings

.