Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Dang dai zhong xiao xue jiao shi zhi ye dao de xiu yang
Author:
Liu, Yuhong,; Yan hong
Formats:
   
Editions:
2
Total Holdings:
3
OCLC Work Id:
159303251
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=159303251
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent LB1776.4.C6 2 ClassWeb

VIAF Authority Links

Editions

.