Classify

An experimental classification web service

Powered by the Classify Web Service.

Summary

Title:
Li ai mu qin ji de qi tang ke : dang jing shen ke yi shi bian cheng bing ren jia shu
Author:
Wu, Jiaxuan
Formats:
 
Editions:
3
Total Holdings:
38
OCLC Work Id:
1415080469
Record Link:
http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?owi=1415080469
DDC: Class Number Holdings Links
Most Frequent 362.196994 8 Web Dewey
Edition: 22 362.196994 8  
LCC: Class Number Holdings Links
Most Frequent RC262 8 ClassWeb

VIAF Authority Links

Name VIAF ID
Wu, Jiaxuan 31958149
 
.